Details

Title

The Effect of Water Magnetized with Negative Magnetic Field on Effectiveness of Selected Zoocides in the Control of Two-Spotted Spider Mite (Tetranychus Urticae Koch)

Journal title

Journal of Plant Protection Research

Yearbook

2009

Volume

vol. 49

Issue

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Date

2009

Identifier

DOI: 10.2478/v10045-009-0011-7 ; ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X

Source

Journal of Plant Protection Research; 2009; vol. 49; No 1

References

Chibowski E. (2003), Time dependent changes in zeta potential of freshly precipitated calcium carbonate, Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 222, 41. ; Górski R. (2004), Effect of magnetized water on the effectiveness of selected zoocides in the control of red spider mite (<i>Tetranychus urticae</i> Koch) and grain weevil (<i>Sitophilus granarius</i> L.), J. Plant Protection Res, 44, 1, 13. ; Kołecka K. (2005), Wpływ magnetyzerów na właściwości wody oraz możliwości ich zastosowania, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 2, 17. ; Podleśny J. (2003), Wpływ biostymulacji magnetycznej nasion na kształtowanie cech morfologicznych i plonowanie łubinu białego, Zesz. Probl. Post. Nauk Rol, 495, 399. ; Praczyk T. (2001), Rozwój badań i zastosowań adiuwantów w Polsce, Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 41, 1, 110. ; Rochalska M. (2002), Pole magnetyczne jako środek poprawy wigoru nasion, Acta Agrophysica, 62, 103. ; Szczypiorski A. (2001), Aktywatory magnetyczne nowej generacji - Multimag - Ecomag - do wody i ścieków, Gospodarka Paliwami i Energią, 4, 26. ; Wachowiak M. (2002), Uzdatnianie wody stosowanej do sporządzania cieczy użytkowej jako element poprawy efektywności zabiegów, Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 42, 2, 490. ; Wachowiak M. (2003), Wpływ dawki środka ochrony roślin, dodatku adiuwanta i wielkości kropel na efektywność zwalczania agrofagów, Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 43, 2, 994. ; Worsztynowicz B. (2005), Analiza jakościowa spalanej aktywowanej magnetycznie mieszanki, Mechanics, 24, 3, 227. ; Woźnica Z. (2005), Adiuwanty do środków ochrony roślin - aktualne trendy badawcze, Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 45, 1, 524.
×