Details

Title

The Effect of Sulfonylurea Herbicides on Grain Yield and Technological Quality of Winter RYE Cultivars

Journal title

Journal of Plant Protection Research

Yearbook

2009

Volume

vol. 49

Issue

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Date

2009

Identifier

DOI: 10.2478/v10045-009-0026-0 ; ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X

Source

Journal of Plant Protection Research; 2009; vol. 49; No 2

References

Adamczewski K. (2000), Reakcja 7 odmian pszenicy ozimej na dwie formy użytkowe chlortoluronu, Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 1, 374. ; Dubis B. (2008), Nawożenie azotem a plon i jakość technologiczna ziarna żyta, Frag. Agron, 97, 121. ; Gabińska K. (1985), Reakcja odmian pszenicy ozimej na herbicydy, Pam. Puł, 84, 103. ; Koch W. 1970. Unkrautbekampfung. Wyd. Ulmar, Sttuttgart: 68-76. ; Kraska P. (2002), Wpływ sposobów uprawy roli, poziomów nawożenia i ochrony roślin na niektóre elementy plonowania żyta ozimego w płodozmianie na glebie lekkiej, Pam. Puł, 130, 393. ; Nowicka B. 1993. Wpływ Herbicydów na Wysokość i Jakość Plonów Odmian Pszenicy Ozimej. Wyd. Nauk. IUNG, Puławy, R /302/, 47 pp. ; Nowicka B. (1997), Oddziaływanie herbicydów na wybrane odmiany pszenicy ozimej, Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 2, 254. ; Rademacher B. (1964), Beginn der konkurenz zwischen Getreide und Unkraut. Z, Pflanzenkrankh, 1, 88. ; Rola H. (1985), Wpływ miotły zbożowej (<i>Apera spica-venti</i>) na plonowanie żyta, Pam. Puł, 84, 133. ; Rola H. (1992), Wpływ stopnia zachwaszczenia ostrożeniem polnym (<i>Cirsium arvense</i>) na plonowanie zbóż, Pam. Puł, 100, 111. ; Rola H. (2000), Wpływ herbicydów na plonowanie odmian pszenicy ozimej, Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 1, 380. ; Rola H. (2004), Reakcja odmian pszenicy ozimej na herbicydy w świetle badań prowadzonych w rejonie Dolnego Śląska w latach 1971-2002, Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 1, 331. ; Rola H. (2005), Wpływ chlorotoluronu na plonowanie oraz wybrane parametry jakościowe ziarna odmian pszenicy ozimej, Pam. Puł, 139, 199. ; Rola H. (2006), Reakcja odmian pszenicy ozimej na chlorosulfuron stosowany jesienią i wiosną, Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 2, 261. ; Rola J. 1975. Die Verbereitung von <i>Apera spica-venti, Poa annua</i>, und <i>Antoxanthum aristatum</i> in Europa. Symp. Status, Biology and Control of Grassweeds in Europe. Vol. II. Paris, 15-17 maja 1975: 55-69. ; Rola J. (1981), Distribution of <i>Avena fatua</i> in Poland, Frag. Jugoslavica, 9/2, 87. ; Rola J. (1996), Przenikanie <i>Aethusa cynapium</i> i <i>Discurania sophia</i> do zbiorowisk segetalnych. Mat. XVIII Kraj. Konf. Naukowej "Ekspansywne chwasty segetalne. Bydgoszcz, 3-5 maja 1996. Zesz. Nauk. 196, Rol, 38, 235. ; Rothkaehl J. (2000), Ocena jakości ziarna pszenicy i żyta w skupie interwencyjnym - system obowiązujący obecnie w Polsce i Unii Europejskiej, Przegląd Zbożowo-Młynarski, 9, 3. ; Tischler W. (1971), Agroekologia, 170. ; Urban M. (2002), Wpływ herbicydów na jakość ziarna odmian pszenicy jarej, Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 42, 535.
×