Szczegóły

Tytuł artykułu

Status embrionu ludzkiego według Arystotelesa

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2018

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

Arystoteles ; embrion ; dusza ; animacja ; aborcja ; antropologia ; filozofia

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Data

2018.03.30

Identyfikator

ISSN 1230-1493

Źródło

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria; 2018; No 1
×