Szczegóły

Tytuł artykułu

Moving cast shadow detection using block nonnegative matrix factorization

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2018

Wolumin

66

Numer

No 2 (Special Section on Nano- and Micromechanics)

Autorzy

Słowa kluczowe

moving cast shadow detection ; video surveillance ; nonnegative matrix factorization ; block nonnegative matrix factorization

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

229-234

Data

2018.04.30

Identyfikator

DOI: 10.24425/122103 ; ISSN 2300-1917
×