Szczegóły

Tytuł artykułu

Henryka Elzenberga apologia aspołeczności. Przesłanki i kontekst

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2017

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

jednostka ; wspólnota ; dekadentyzm ; moralny heroizm ; wartość

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Data

2017.12.15

Identyfikator

ISSN 1230-1493
×