Szczegóły

Tytuł artykułu

Henryk Elzenberg a istota stoicyzmu

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2017

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

stoicyzm ; pesymizm ; katastrofizm ; estetyzm ; intelektualizm ; kompleksy ; wojna

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Data

2017.12.15

Identyfikator

ISSN 1230-1493
×