Szczegóły

Tytuł artykułu

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Spectators in Europe” (Düsseldorf, 9–11 grudnia 2016)

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Rocznik

2017

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Data

2017.12.15

Typ

Sprawozdania / Reports

Identyfikator

ISSN 1509-1074

Źródło

Rocznik Historii Prasy Polskiej; 2017; No 4
×