Szczegóły

Tytuł artykułu

Recenzja: Mitteleuropa? Zwischen Realität, Chimäre und Konzept, red. Johann P. Arnason, Petr Hlaváček, Stefan Troebst et al., Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Europeana Pragensia 7, Praha 2015, ss. 204. ISBN 978-61-9904-314-1.

Tytuł czasopisma

Studia Historyczne

Rocznik

2016

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Data

2017.12.15

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0025-1429
×