Szczegóły

Tytuł artykułu

Recenzja: Dangiras Mačiulis, Darius Staliūnas "Lithuanian Nationalism and Vilnius Question,1883–1940" Verlag Herder-Institut, Marburg 2015, ss. 236, fotografie. ISBN 978-38-7969-401-3.

Tytuł czasopisma

Studia Historyczne

Rocznik

2016

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Data

2017.12.15

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0025-1429

Źródło

Studia Historyczne; 2016; No 3
×