Details

Title

Recenzja: Kościół krakowski 1939–1945, red. Łukasz Klimek, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2014, ss. 264, ISBN: 978-83-7577-127-5.

Journal title

Studia Historyczne

Yearbook

2016

Issue

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Oddział PAN w Krakowie

Date

2017.12.15

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0025-1429

Source

Studia Historyczne; 2016; No 3
×