Szczegóły

Tytuł artykułu

Influence of Different Torsion Pitch on Microstructural Evolution and Strengthening Mechanism of Al Wires

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 63

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

Torsion deformation ; tensile test ; micro hardness ; microstructure ; Al wire

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2018.06.30

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/122386 ; ISSN 1733-3490

Źródło

Archives of Metallurgy and Materials; 2018; vol. 63; No 2
×