Szczegóły

Tytuł artykułu

Y Addition Effects on Hot Deformation Behavior of Cu-Zr Alloys with High Zr Content

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 63

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

Cu-1%Zr alloy ; high Zr content ; yttrium ; hot deformation activation energy ; dynamic recrystallization

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2018.06.30

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/122417 ; ISSN 1733-3490

Źródło

Archives of Metallurgy and Materials; 2018; vol. 63; No 2
×