Szczegóły

Tytuł artykułu

Socjologia 2.0: o potrzebie łączenia Big Data z etnografią cyfrową, wyzwaniach jakościowej socjologii cyfrowej i systematyzacji pojęć

Tytuł czasopisma

Studia Socjologiczne

Rocznik

2018

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

socjologia cyfrowa ; socjologia wirtualna ; socjologia Internetu ; cybersocjologia ; metody badań społecznych

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN ; Wydział Socjologii UW

Data

2018.06.05

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/122461 ; ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770

Źródło

Studia Socjologiczne; 2018; No 2
×