Details

Title

Cygan czy Rom? Antropologiczna interpretacja sporu o słowa

Journal title

Studia Socjologiczne

Yearbook

2018

Issue

No 3

Authors

Keywords

antrpologia społeczna ; nazewnictwo etniczne ; Cyganie ; Romowie ; dyskurs etniczny

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN ; Wydział Socjologii UW

Date

23.08.2018

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/122477

Source

Studia Socjologiczne; 2018; No 3
×