Szczegóły

Tytuł artykułu

The Effect of the Heat Flux Density on Microstructure of Surface Remeltings on C355 Alloy Castings

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2018

Wolumin

vol.18

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

C355 alloy ; remelting with concentrated heat stream ; microstructure

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2018

Typ

Ahead of print

Identyfikator

DOI: 10.24425/122499 ; ISSN 2299-2944

Źródło

Archives of Foundry Engineering; 2018; vol.18; No 2
×