Szczegóły

Tytuł artykułu

Evaluating the Attenuation in Ultrasonic Testing of Castings

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2018

Wolumin

vol.18

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

AlSi alloys ; cast iron ; technological casting parameters ; ultrasound attenuation

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2018

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/122519 ; eISSN 2299-2944

Źródło

Archives of Foundry Engineering; 2018; vol.18; No 2
×