Szczegóły

Tytuł artykułu

The Precipitation Hardening of Continuous Ingots of AlSi2Mn and AlCu4MgSi Alloys

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2018

Wolumin

vol.18

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

aluminum ; precipitation hardening ; continuous casting ; silicon ; cooper

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2018

Typ

Ahead of print

Identyfikator

DOI: 10.24425/122525 ; eISSN 2299-2944

Źródło

Archives of Foundry Engineering; 2018; vol.18; No 2
×