Details

Title

Jürgen Mittelstrass: nauki humanistyczne w świetle idei jedności nauki

Journal title

Filozofia i Nauka

Yearbook

2018

Volume

Tom 6

Authors

Keywords

nauki humanistyczne ; funkcje kompensacyjne humanistyki ; racjonalność ; władza sądzenia ; transdyscyplinarność ; praktyka badawcza

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Instytut filozofii UMCS

Date

2018.05.15

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 2300 - 4711

Source

Filozofia i Nauka; 2018; Tom 6
×