Szczegóły

Tytuł artykułu

Jürgen Mittelstrass: nauki humanistyczne w świetle idei jedności nauki

Tytuł czasopisma

Filozofia i Nauka

Rocznik

2018

Wolumin

Tom 6

Autorzy

Słowa kluczowe

nauki humanistyczne ; funkcje kompensacyjne humanistyki ; racjonalność ; władza sądzenia ; transdyscyplinarność ; praktyka badawcza

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Instytut filozofii UMCS

Data

2018.05.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2300 - 4711

Źródło

Filozofia i Nauka; 2018; Tom 6
×