Szczegóły

Tytuł artykułu

Czy zmiana kryteriów naukowości we współczesnej fizyce teoretycznej?

Tytuł czasopisma

Filozofia i Nauka

Rocznik

2018

Wolumin

Tom 6

Autorzy

Słowa kluczowe

kryteria naukowości ; fizyka ; empiryczne testowanie ; nieempiryczna procedura weryfikacyjna

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Instytut filozofii UMCS

Data

2018.05.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2300 - 4711

Źródło

Filozofia i Nauka; 2018; Tom 6
×