Szczegóły

Tytuł artykułu

CD4- and CD8-expressing cells found in the bovine and porcine anterior chamber of the eye

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 21

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

anterior chamber ; CD4+ cells ; CD8+ cells ; DP cells ; cattle ; pig

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2018.08.30

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/122596 ; ISSN 1505-1773

Źródło

Polish Journal of Veterinary Sciences; 2018; vol. 21; No 2
×