Szczegóły

Tytuł artykułu

Infrared thermography as a rapid and non-invasive diagnostic tool to detect inflammatory foot diseases in dairy cows

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 21

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

dairy cows ; foot lesion ; infrared thermography

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

299-305

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2018.08.30

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/122597 ; ISSN 1505-1773
×