Szczegóły

Tytuł artykułu

Incidence of clinical form of anestrus after unsuccessful service in cows in eight dairy herds in north-east of Poland

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 21

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

anestrus after service ; dairy cows ; silent heat

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

377–381

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2018.08.30

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/122606 ; ISSN 1505-1773

Źródło

Polish Journal of Veterinary Sciences; 2018; vol. 21; No 2; 377–381
×