Szczegóły

Tytuł artykułu

Hemorrhagic pneumonia in neonatal minks in Greece concomitant with Leismania infantum detection

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 21

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

mink ; hemorrhagic pneumonia ; Pseudomonas aeruginosa ; Leismania infantum ; Greece

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

405-408

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2018.08.30

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/122608 ; ISSN 1505-1773
×