Szczegóły

Tytuł artykułu

Effect of single treatment with cloprostenol or dinoprost on estrus and reproductive performance in anestrous dairy cows after service

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 21

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

prostaglandin F2α ; silent heat after artificial insemination ; fertility ; cow

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

383–387

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2018.08.30

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/122609 ; ISSN 1505-1773

Źródło

Polish Journal of Veterinary Sciences; 2018; vol. 21; No 2; 383–387
×