Szczegóły

Tytuł artykułu

Współczesny polski model bezpieczeństwa indywidualnego konsumentów na rynku energii – wybrane definicje oraz aspekty systemowe

Tytuł czasopisma

Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 21

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

energetyka ; ochrona konsumenta w energetyce ; indywidualne bezpieczeństwo energetyczne konsumenta ; odbiorca wrażliwy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Data

2018.04.30

Typ

Artykuły / Articles
×