Details

Title

Sprężony i skroplony gaz ziemny jako alternatywa dla paliw ropopochodnych wykorzystywanych w transporcie

Journal title

Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal

Yearbook

2018

Volume

vol. 21

Numer

No 1

Authors

Keywords

gaz ziemny ; CNG ; LNG ; paliwa ; zasilanie pojazdów

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Date

2018.04.30

Type

Artykuły / Articles

Source

Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal; 2018; vol. 21; No 1
×