Szczegóły

Tytuł artykułu

Sprężony i skroplony gaz ziemny jako alternatywa dla paliw ropopochodnych wykorzystywanych w transporcie

Tytuł czasopisma

Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 21

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

gaz ziemny ; CNG ; LNG ; paliwa ; zasilanie pojazdów

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Data

2018.04.30

Typ

Artykuły / Articles

Źródło

Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal; 2018; vol. 21; No 1
×