Szczegóły

Tytuł artykułu

Prognozy wydobycia, konsumpcji i salda wymiany surowców energetycznych w Polsce

Tytuł czasopisma

Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal

Rocznik

2017

Wolumin

vol. 20

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

wydobycie ; konsumpcja ; energia pierwotna ; paliwa stałe ; ropa naftowa ; gaz ziemny ; prognozy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Data

2017.06.30

Typ

Artykuły / Articles
×