Szczegóły

Tytuł artykułu

Produkcja energii w źródłach kogeneracyjnych małej mocy z wykorzystaniem technologii zgazowania odpadów pochodzenia komunalnego.Uwarunkowania prawne i ekonomiczne

Tytuł czasopisma

Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal

Rocznik

2017

Wolumin

vol. 20

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

zgazowanie odpadów ; kogeneracja ; energia z odpadów ; rynek odpadów ; rynek energii

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Data

2017.09.30

Typ

Artykuły / Articles
×