Szczegóły

Tytuł artykułu

Paliwa kopalne w krajowej energetyce – problemy i wyzwania

Tytuł czasopisma

Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal

Rocznik

2017

Wolumin

vol. 20

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

paliwa kopalne ; zasoby ; energia elektryczna ; system energetyczny ; sektor energii

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Data

2017.09.30

Typ

Artykuły / Articles
×