Szczegóły

Tytuł artykułu

Pogłosy: O metaforycznym postrzeganiu dziejów (Lech Giemza, Metafory historyczne w polskim eseju współczesnym, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ss. 235)

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2018

Numer

No 1 (346)

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Data

2018.07.10

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

DOI: 10.24425/122695 ; ISSN 0035-9602

Źródło

Ruch Literacki; 2018; No 1 (346)
×