Szczegóły

Tytuł artykułu

Rzeczpospolita Wzniosła. Zarys ekonomii resentymentalnej (o pisarstwie Jarosława Marka Rymkiewicza, Wojciecha Wencla i Przemysława Dakowicza)

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2018

Numer

No 2 (347)

Autorzy

Słowa kluczowe

Rymkiewicz Jarosław Marek ; Wencel Wojciech ; Dakowicz Przemysław ; Sloterdijk Peter ; retoryka ; literatura narodowa ; resentyment ; Polska ; wspólnota narodowa ; amplifikacja

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Data

2018.08.28

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/122701 ; ISSN 0035-9602

Źródło

Ruch Literacki; 2018; No 2 (347)
×