Szczegóły

Tytuł artykułu

Wspomnienie o prof. Stanisławie Jaworskim (1934–2018)

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2018

Numer

No 2 (347)

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Data

2018.08.28

Typ

Nekrologi / Nécrologie / Obituary

Identyfikator

DOI: 10.24425/122702 ; ISSN 0035-9602

Źródło

Ruch Literacki; 2018; No 2 (347)
×