Szczegóły

Tytuł artykułu

Miejsce niewyznaczone, przestrzeń niedookreślona. O problemie definiowania „istoty” terytorium

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2018

Numer

No 4 (349)

Autorzy

Słowa kluczowe

geopoetyka ; miejsce i przestrzeń ; krajobraz ; genius loci ; miejsce niewyznaczone

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

391-408

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Data

2018.12.18

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/122713 ; ISSN 0035-9602

Źródło

Ruch Literacki; 2018; No 4 (349); 391-408
×