Szczegóły

Tytuł artykułu

Nawiązania czy pożyczki na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim? Cz. II

Tytuł czasopisma

Rocznik Slawistyczny

Rocznik

2017

Numer

No LXVI

Autorzy

Słowa kluczowe

Slavic dialectology ; Slavic language contacts ; Dialectal geography

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0080-3588
×