Szczegóły

Tytuł artykułu

Zdenka Ribarova, Slavomira Ribarova, Češka gramatika s vježbama. –Zagreb: Porfirogenet, 2015. – 531 s.

Tytuł czasopisma

Rocznik Slawistyczny

Rocznik

2017

Numer

No LXVI

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Data

2017.05.15

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0080-3588

Źródło

Rocznik Slawistyczny; 2017; No LXVI
×