Szczegóły

Tytuł artykułu

Slovenski lingvistični atlas 2. Kmetija, cz. I: Atlas, cz. II: Komentarji, ur.Jožica Škofic. – Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, 2016. –454 s.

Tytuł czasopisma

Rocznik Slawistyczny

Rocznik

2017

Numer

No LXVI

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Data

2017.05.15

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0080-3588

Źródło

Rocznik Slawistyczny; 2017; No LXVI
×