Details

Title

Slovenski lingvistični atlas 2. Kmetija, cz. I: Atlas, cz. II: Komentarji, ur.Jožica Škofic. – Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, 2016. –454 s.

Journal title

Rocznik Slawistyczny

Yearbook

2017

Numer

No LXVI

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Date

2017.05.15

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0080-3588
×