Details

Title

Maciej Grochowski, Anna Kisiel, Magdalena Żabowska, Słownik gniazdowy partykuł polskich. – Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2014.– 398 s.

Journal title

Rocznik Slawistyczny

Yearbook

2017

Issue

No LXVI

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Date

2017.05.15

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0080-3588

Source

Rocznik Slawistyczny; 2017; No LXVI
×