Szczegóły

Tytuł artykułu

To nie były wolne wybory.Prasa polskiej emigracji politycznej w Wielkiej Brytanii wobec wyborów do Sejmu PRL z 20 stycznia 1957 roku

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Rocznik

2018

Wolumin

t.21

Numer

z.1

Autorzy

Słowa kluczowe

emigracja polska w Wielkiej Brytanii po II wojnie światowej ; prasa polska na emigracji ; wybory do Sejmu PRLw 1957 r.

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Data

2017.05.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1509-1074

Źródło

Rocznik Historii Prasy Polskiej; 2018; t.21; z.1
×