Szczegóły

Tytuł artykułu

O wartościach przestrzennych Osi Saskiej Warszawy

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Rocznik

2017

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

Oś Saska ; Warszawa ; wielkoprzestrzenne założenie urbanistyczne ; wartości przestrzenne

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

Data

2017.09.30

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0023-5865

Źródło

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki; 2017; No 3
×