Szczegóły

Tytuł artykułu

Modele numeryczne w projektowaniu struktur nośnych budynków wysokich

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Rocznik

2017

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

model numeryczny ; Formian ; architektura ; budynek wysoki ; system konstrukcyjny ; fundament

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

Data

2017.09.30

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0023-5865

Źródło

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki; 2017; No 3
×