Details

Title

Metody badawcze całościowej percepcji przestrzeni miasta na przykladzie Warszawy

Journal title

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Yearbook

2017

Issue

No 3

Authors

Keywords

percepcja ; struktura funkcjonalno-przestrzenna ; mapy ewaluatywne ; Warszawa

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

Date

2017.09.30

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0023-5865

Source

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki; 2017; No 3
×