Szczegóły

Tytuł artykułu

Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych państw Grupy Wyszehradzkiej a nakłady na badania i rozwój

Tytuł czasopisma

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Rocznik

2017

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

innowacyjność ; zgłoszenia patentowe ; poziom zaawansowania technicznego ; nakłady na badania i rozwój

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN (do 2017 r.); Główny Urząd Statystyczny (od 2018 r.)

Data

2017.12.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0033-2372

Źródło

Przegląd Statystyczny/Statistical Review; 2017; No 4
×