Details

Title

Zagadnienia przystosowania rozwiązań projektowych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz seniorów w nauczaniu projektowania urbanistycznego

Journal title

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych

Yearbook

2016

Issue

No 1

Authors

Keywords

przystosowanie rozwiązań projektowych ; osoby niepełnosprawne ; seniorzy ; projektowanie urbanistyczne

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Date

2016

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1895-3980

Source

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych; 2016; No 1
×