Szczegóły

Tytuł artykułu

Zagadnienia przystosowania rozwiązań projektowych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz seniorów w nauczaniu projektowania urbanistycznego

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych

Rocznik

2016

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

przystosowanie rozwiązań projektowych ; osoby niepełnosprawne ; seniorzy ; projektowanie urbanistyczne

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1895-3980

Źródło

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych; 2016; No 1
×