Details

Title

Walory krajobrazowe lasów podmiejskich Rzeszowa w aspekcie tworzenia przestrzeni wypoczynkowej

Journal title

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych

Yearbook

2016

Issue

No 2

Authors

Keywords

krajobraz leśny ; rekreacja leśna ; czas wolny ; lasy podmiejskie

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Date

2016

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1895-3980

Source

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych; 2016; No 2
×