Details

Title

Miasteczka Tyzenhauzowskie - świadectwo kultury przestrzennej końca XVIII w.we współczesnym krajobrazie miejscowości (Krynki, Dąbrowa Białostocka, Sokółka)

Journal title

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych

Yearbook

2016

Issue

No 2

Authors

Keywords

miasteczka tyzenhauzowskie ; Krynki ; Dąbrowa Białostocka ; Sokółka ; krajobraz miasteczka

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Date

2016

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1895-3980

Source

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych; 2016; No 2
×