Szczegóły

Tytuł artykułu

Miasteczka Tyzenhauzowskie - świadectwo kultury przestrzennej końca XVIII w.we współczesnym krajobrazie miejscowości (Krynki, Dąbrowa Białostocka, Sokółka)

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych

Rocznik

2016

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

miasteczka tyzenhauzowskie ; Krynki ; Dąbrowa Białostocka ; Sokółka ; krajobraz miasteczka

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1895-3980
×